Дві ко­няч­ки при вхо­ді в Сла­вутсь­ку місь­ку ра­ду на­ро­би­ли га­ла­су не ли­ше в соц­ме­ре­жах. Міс­тя­ни вис­ловлю­ва­ли­ся що­до нес­ма­ку ав­то­рів арт-про­єк­ту, пише ДеньЗаДнем.

За кіль­ка днів оди­на тва­ри­на вза­га­лі пос­траж­да­ла фі­зич­но: фі­гу­ру піс­ля ви­хід­но­го знай­шли пе­ре­ки­ну­тою.

У Сла­ву­ті де­мон­ту­ва­ли арт-об'єк­ти ще до роз­гля­ду де­пу­татсь­ко­го за­пи­ту

Да­лі в цю іс­то­рію на­віть втру­ти­ли­ся де­пу­та­ти, які по­да­ли за­пит на чер­го­ву се­сію. Але все ви­рі­ши­ло­ся ще до то­го, як дій­шло до роз­гля­ду на се­сій­но­му за­сі­дан­ні.

«Піс­ля об­го­во­рен­ня з роз­гля­ду був зня­тий де­пу­татсь­кий за­пит що­до де­мон­та­жу фі­гур тва­рин пе­ред бу­дів­лею місь­кої ра­ди, ос­кіль­ки де­ко­ра­тив­ні скуль­пту­ри уже де­мон­то­ва­но і піс­ля рес­тавра­ції бу­де вста­нов­ле­но в ін­шо­му міс­ці», — й­деться на сай­ті Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *