Як по­ві­до­ми­ла Хмель­ницька ОДА, ста­ном на 12:00 6 лип­ня в Хмель­ницькій об­ласті за­ре­єс­тро­ва­но 88964 ла­бо­ра­тор­но під­твердже­них ви­пад­ки COVID-19. З них 3458 — ді­ти, 4881 — мед­пра­ців­ни­ки.

Виявлено 7 нових випадків захворювання:

 • 4 — Хмельницький район
 • 1 — Шепетівський район
 • 2 — Кам’янець-Подільський район

За ми­ну­лу до­бу про­ве­де­но 447 дос­ліджень — ме­то­дом ПЛР, 436 дос­ліджень — ме­то­дом ІФА, 240 — тес­тів на ан­ти­ген.

На лі­ку­ван­ні пе­ре­бу­ває 446 осіб: 63 лі­ку­єть­ся ста­ці­онар­но, 383 — ам­бу­ла­тор­но. З них 29 — ді­ти, 10 — мед­пра­ців­ни­ки.

Розподіл стаціонарних хворих в закладах області:

 • КП ХІЛ хворих — 21, підозр — 7
 • КНП «Городоцька МБЛ» хворих — 0, підозр — 0
 • КНП БЦРЛ Слобідко-Кульчієвецька хворих — 9, підозр — 9
 • КНП Хмельницька МЛ хворих — 12, підозр — 3
 • КНП Шепетівська БЛ хворих — 1, підозр — 2
 • КНП Дунаєвецька БЛ хворих — 10, підозр — 8
 • КНП Красилівська БЛ хворих — 9, підозр — 0
 • КП Славутська МЛ хворих — 1, підозр — 6

За­ван­та­же­ність ліж­ко­місць з кис­нем у зак­ла­дах, що на­да­ють до­по­мо­гу хво­рим з COVID-19, по об­ласті скла­дає 9,1 %. В лі­кар­нях пе­ре­бу­ва­ють 63 хво­рих, 35 — з пі­доз­рою.

Оду­жа­ли 86639 осіб (97,4 % від під­твердже­них ви­пад­ків), з них 3429 — ді­ти, 4839 — мед­пра­ців­ни­ки.

Одужало ще 52 особи:

 • 43 — Хмельницький район
 • 5 — Шепетівський район
 • 4 — Кам’янець-Подільський район

Кіль­кість ле­таль­них ви­пад­ків внас­лі­док ус­клад­нень че­рез COVID-19 в об­ласті — 1879. За­ре­єс­тро­ва­но 1 ле­таль­ний ви­па­док у Хмель­ницько­му районі (жін­ка 81 р.)

СOVID-статистика в розрізі районів області на 12:00:

(від­по­від­но до но­во­го ад­мі­ніс­тра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­но­го ус­трою)

 • Хмельницький район: всього випадків — 53803; з них лікуються — 245; одужали — 52526; летальних — 1032
 • Шепетівський район: всього випадків — 16528; з них лікуються — 128; одужали — 16000; летальних — 400
 • Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків — 18633; з них лікуються — 73; одужали — 18113; летальних — 447

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *