Ізяс­лавсь­ка місь­ка ра­да от­ри­ма­ла лист ста­рос­ти сіл Мих­нів, По­ко­щів­ка та Зак­ружці Зої Фран­ко­вої № 110 від 29 чер­вня 2021 ро­ку із за­ява­ми 16 жи­те­лів се­ла Мих­нів.

Се­ля­ни за­яви­ли, що не під­три­му­ють про­по­зи­цію що­до пе­рей­ме­ну­ван­ня ву­ли­ця Жов­тне­вої в се­лі Мих­нів на ву­ли­цю Ле­сі Ук­ра­їн­ки, пише ДеньЗаДнем.

Ін­ших про­по­зи­цій (за­ува­жень) на ад­ре­су місь­кої ра­ди не на­дій­шло.

Та­ким чи­ном, іні­ці­ати­ва гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції «То­ва­рис­тво куль­тур­ної спад­щи­ни «Зас­лав’є», що­до пе­рей­ме­ну­ван­ня ву­ли­ці Жов­тне­ва в се­лі Мих­нів на ву­ли­цю Ле­сі Ук­ра­їн­ки, під­трим­ки в гро­ма­ді не от­ри­ма­ла, іні­ці­ато­ру пе­рей­ме­ну­ван­ня бу­де на­да­но пись­мо­ву від­по­відь.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *