Вчо­ра, 9 чер­вня, о 07:20 на пункт зв’яз­ку 21-ї Дер­жавної по­жеж­но-ря­ту­валь­ної час­ти­ни на­дій­шло по­ві­дом­лення, що у при­род­ній во­дой­мі од­но­го з сіл Ше­пе­тівсь­ко­го району знай­шли ті­ло лю­ди­ни.

З’ясу­ва­ло­ся, що на­пе­ре­дод­ні, 8 чер­вня, у став­ку се­ла Ри­лів­ки близь­ко 5-ї го­ди­ни ран­ку міс­це­ві жи­те­лі по­мі­ти­ли ті­ло чо­ло­ві­ка. Се­ля­ни по­ві­до­ми­ли про це по­лі­цію та ря­ту­валь­ни­ків. Ри­лів­ча­ни са­мос­тій­но діс­та­ли труп на бе­ріг во­дой­ми. У се­лі ка­жуть, що чо­ло­вік не міс­це­вий, повідомляє ДеньЗаДнем.

Ті­ло за­гиб­ло­го дос­тавле­но на су­до­во-ме­дич­ну ек­спер­ти­зу в міс­то Ше­пе­тів­ку.

— Оз­нак на­силь­ницької смер­ті під час по­вер­хне­во­го ог­ля­ду не ви­яв­ле­но, — заз­на­чи­ли для «День за днем» у Ше­пе­тівсь­ко­му район­но­му уп­равлін­ня по­лі­ції.

На­ра­зі осо­бу по­то­пель­ни­ка вже вста­нов­ле­но, по­лі­цей­ські про­во­дять пе­ре­вір­ки для з’ясу­ван­ня усіх об­ста­вин.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *