• Сб. Лис 20th, 2021

гадюка

  • Домівка
  • В Шепетівці пес загриз гадюку, яка його вкусила. Іще одну люди вбили самі. Тепер мають скандал від зоозахисників.

В Шепетівці пес загриз гадюку, яка його вкусила. Іще одну люди вбили самі. Тепер мають скандал від зоозахисників.

На при­ват­не обій­стя за­пов­зли від­ра­зу дві га­дю­ки з пе­рер­вою в го­ди­ну. Од­на з них вку­си­ла до­машнього улюб­ленця. Ін­ци­дент став­ся сьогод­ні, 13 трав­ня, у міс­ті Ше­пе­тів­ці в районі шко­ли-гім­на­зії (5-та шко­ла),…