• Чт. Гру 2nd, 2021

Пенсія

  • Домівка
  • Перерахунок пенсій. Доплата у липні і подальші підвищення

Перерахунок пенсій. Доплата у липні і подальші підвищення

За під­ра­хун­ка­ми Пен­сій­но­го фон­ду, за­раз в Ук­ра­їні про­жи­ває 11,1 міль­йонів пен­сі­оне­рів. По­над 2,7 міль­йони з них все ще пра­цю­ють. Від ви­ду пен­сії — за ві­ком, ста­жем, ста­ном здо­ров’я — за­ле­жить роз­мір дер­жавних…