На гро­мадсь­кі слу­хан­ня з пи­тан­ня пе­рей­ме­ну­ван­ня ву­лиць та про­вул­ків на­се­ле­них пун­ктів Сла­вутсь­кої місь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди прий­шло 44 міс­тя­ни­на.

Від­кри­ла гро­мадсь­кі слу­хан­ня сек­ре­тар Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди Світ­ла­на Фе­дор­чук, яка по­ві­до­ми­ла, що ме­та да­но­го зіб­рання — об­го­во­ри­ти з гро­мадсь­кіс­тю нап­ра­цю­ван­ня ро­бо­чої гру­пи з пи­тан­ня пе­рей­ме­ну­ван­ня ву­лиць та про­вул­ків на­се­ле­них пун­ктів Сла­вутсь­кої місь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди, пише ДеньЗаДнем.

Про­по­зи­ції, що на­дій­шли від гро­ма­дян під час гро­мадсь­ких слу­хань:

  • вулицю Зої Космодемянської доречно перейменувати не на вулицю Деражнянська, як було зазначено в інформаційному повідомленні, а на вулицю Володимира Кочубея — першого директора Шепетівського (фактично Славутського) краєзнавчого музею;
  • необхідно доповнити перелік вулиць та провулків, що мають перейменовуватися, наступними вулицями та провулками: вул. та провул. Федора Михайлова, вул. Гната Кузовкова, вул. та провул. Лазаря Паперника, вул. Григорія Варавіна, вул. Михайла Лермонтова, вул. та провул. Михайла Ломоносова, вул. Пушкіна;
  • запропоновано не перейменовувати наступні вулиці та провулки: вул. та провул. Маршала Жукова, вул. Миколи Ватутіна, провул. Миколи Кузнєцова, вул. Зої Космодемянської, вул. Одухи, вул. та провул. Федора Михайлова, вул. та провул. Лазаря Паперника, вул. Гната Кузовкова;
  • запропоновано пропозиції робочої групи з питання перейменування вулиць та провулків населених пунктів Славутської міської територіальної громади, відображені в раніше оприлюдненому інформаційному повідомленні, залишити без змін;
  • перейменувати вулицю Воїнів інтернаціоналістів на вулицю Воєнної/Військової слави чи вулицю Солдатської слави;
  • у пам’ять славутчан, які воювали в Афганістані, запропоновано не перейменовувати вулицю Воїнів інтернаціоналістів;
  • запропоновано направити запит на Український інститут національної пам’яті з проханням роз’яснити чи дійсно вулиця Воїнів інтернаціоналістів у м. Славута відноситься до переліку вулиць, які підлягають обов’язковому перейменуванню. Адже у згаданому переліку дана вулиця прописується, як вулиця «Воїнів-інтернаціоналістів».

За під­сумка­ми гро­мадсь­ких слу­хань прий­ня­то ре­зо­лю­цію нас­тупно­го зміс­ту:

«Ро­бо­чій гру­пі з пи­тан­ня пе­рей­ме­ну­ван­ня ву­лиць та про­вул­ків на­се­ле­них пун­ктів Сла­вутсь­кої місь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди взя­ти до ува­ги оз­ву­че­ні про­по­зи­ції гро­ма­дян та вра­ху­ва­ти їх у під­го­тов­ці зві­ту про уза­галь­нен­ня ре­зуль­та­тів гро­мадсь­ко­го об­го­во­рен­ня».

https://www.novyny.online

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *