Сьогод­ні, 24 ве­рес­ня, не­по­да­лік се­ла Лен­ківці, що в Ше­пе­тівсь­ко­му районі, тра­пи­ла­ся тра­гіч­на до­рожньо-тран­спортна при­го­да. В кю­вет зле­тів лег­ко­вик «Опель Ас­тра», пише ДеньЗаДнем.

По­ві­дом­лення про ав­топри­го­ду до Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції на­дій­шло о 14:06. Від­так, на міс­це при­го­ди від­ра­зу при­бу­ла чер­го­ва гру­па ре­агу­ван­ня пат­руль­ної по­лі­ції. Та­кож вик­ли­ка­ли «швид­ку до­по­мо­гу» та над­зви­чай­ни­ків 21-ї ДПРЧ.

— Ав­то з’їха­ло у кю­вет та пе­ре­ки­ну­ло­ся, — ка­жуть у по­лі­ції.

Як ста­ло ві­до­мо «День за днем» із влас­них дже­рел, внас­лі­док ДТП за­ги­ну­ла па­са­жир­ка ав­то­мо­бі­ля. Во­дію ж вда­ло­ся виб­ра­ти­ся з лег­ко­ви­ка са­мо­туж­ки.

На­ра­зі на міс­ці по­дії пра­цює слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па Ше­пе­тівсь­ко­го РУП. Во­ни з’ясо­ву­ють усі об­ста­ви­ни та де­та­лі ав­топри­го­ди. Та­кож пра­цю­ють над­зви­чай­ни­ки. Во­ни на­ма­га­ють­ся діс­та­ти ті­ло за­гиб­лої із по­ні­ве­че­но­го ав­то­мо­бі­ля.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *